Älgjakt 1988

Älgjakt i Selet 1988
  • Björntjärn myren
  • Björntjärn myren 2
  • Hela jaktlaget
  • Jaktkojan
  • Leif Älgtjur
  • Leif Älgtjur small