Söndag den 11 oktobrer 2003.

 

 

Klockan är 07.20 när jag är på plats i mitt eget torn på Tvärån.
Idag jagar vi på Selsbo.
Klockan 07.55 hör jag hundskall rakt söderut. Ljus röst. Ingen av
våra egna hundar. Troligen harjägare.
Klockan 08.53 får vi veta att Stig skjutit på en kalv. Stig sitter på
passet närmast bommen på Tväråvägen.
Det tystnade på radion om kalven. Istället hörs ett gångstånd.
Svårt att avgöra åt vilket håll det går.
Klockan 09.25 hörs ett skott och strax efter rapporterar Clas-Göran
att han fällt en tjur som gick över Tväråvägen i riktning österut.
Den faller ungefär hundra meter på östra sidan av vägen.
Den har 6 taggar.
Nu är det kalvjakt som gäller för fortsättningen.
Vi som sitter längst ut på Selsbo omplaceras till Norrlångträskvägen.
Jag sitter på mittersta passet.
Vi jagar av såten utan resultat och äter sedan lunch på Selsbo.
Sällan använder vi detta ställe som matplats. Jag har glömt maten
i bilen som står kvar på byn och får låna Mercan av Rolf för att hämta
maten.
Efter lunch jagar vi på Selnäs men på den södra delen av markerna, Kilen.
Jag får mitt pass i kurvan.
Klockan 13.25 ser jag en orrtupp passera på avstånd, skrämd av drevkedjan.
En halvtimme senare ser Clas-Göran en ko med två kalvar. Jag tror att han
sitter på Norrlångträskvägen.
Klockan 14.02 noterar jag två skott på passet intill mitt.
Det är David som fått fälla en kalv. Jag går bort till honom och tar ur
kalven.