Den 4 september 2003

Det är uppehåll i älgjakten och jag blir inbjuden av
Roger att följa med på harjakt på Skogfors istället. 
Vi tänkte släppa hunden på Selsbo men upptäckte
Martin L’s bil nere på älvparkeringen varför vi får välja
ett annat område.
Stövaren släpps vid ”Tomas grustage’”.
Vi promenerar på skogsvägen mot odlingen på n’Anton Anders.
Allt är tyst och lugnt så vi sätter oss i buskpalissaden
på södra sidan.
Efter en stund går drevet igång. Fullt drev i riktning söder om oss.
Drevet hinner inte gå så länge förrän en älg kommer rusande
alldeles nära förbi oss.
Tjuren  passerar så nära att jag nästan kunde hängt upp
bössan i hornet på den.
Den kommer i full fart med stövaren efter sig över odlingen.
Roger försöker få stopp på hunden men misslyckas.
Drevet går vidare och till slut är dom utom hörhåll.
Med hundpejlen har Roger pejl på åt vilket håll det går.
Älgdrevet vänder och Roger går till bilen för att leta upp
hunden för att byta område.
Från bilen, på väg till det alternativa jaktområdet,
ser vi först färska spår i sanden och när vi gått ur bilen ser vi två älgar till
som i språng korsar skogsvägen bakom oss.
Stövaren får tyvärr inte upp någon hare här heller och jakten avbryts vid lunchdags.