Älgjakt i och kring Selet.

På dessa sidor har jag samlat bilder och
dagbok nedtecknade under jakter som jag fått vara med på.
Se bl.a. bilder på en av de största älgarna som fällts i Selet.
Många av bilderna skapar känsla av nostalgi
hos många av jägarna som varit med under många år.

Se bilder när skjutbanan byggdes.

Tommy O lämnade bildgalleri med äldre jaktbilder.

Vissa älgtorn har drabbats mer av stormar än andra torn.
Av någon anledning har just dessa torn också dokumenterats bättre än andra torn.
Se vad som hände med Rolfs torn 2006.

Se mina älgbilder från 2013.

Se älgbilderna .

Nytt: Se älgbilder från 2015. Per-Antons första trofe.

Se Trofe-bilderna .
Fotografer Per-Anton och David.Sidan uppdaterad 2015-09-13